Основні засоби роботи з функціями ЕСЛИ, СУММЕСЛИ, СЧЕТЕСЛИ в MS Excel і приклади їх використання.

Використання функцій =СЧЕТЕСЛИ( діапазон для перевірки умови; «умова») – відбувається для визначення кількість разів виконання умовиУ процесі роботи цієї функції проглядається діапазон для перевірки умови і підраховується кількість виконань умови. Наприклад, визначити, скільки разів робив замовлення клієнт Іванов: Діапазон для перевірки — В12:В24, умова — «Іванов». Функція:=СЧЕТЕСЛИ(В12:В24;«Іванов»)

Використання функцій СУММЕСЛИ табличного процесору MS EXCEL відбувається для проведення статистичних розрахунків=СУММЕСЛИ(діапазон для перевірки умови; «умова»; діапазон для підрахунку суми).- Сума чисел за умовою

Наприклад, за даними попередньої таблиці треба підрахувати суму податку, що сплатив клієнт Іванов.Діапазоном для перевірки умови є стовпчик з прізвищами клієнтів — В12:В24, серед яких зустрічається (або Основні засоби роботи з функціями ЕСЛИ, СУММЕСЛИ, СЧЕТЕСЛИ в MS Excel і приклади їх використання. ні) потрібне прізвище.Умовою для пошуку є прізвище «Іванов», а діапазоном для підрахунку суми значень є стовпчик з нарахованими податками 112:124.=СУММЕСЛИ(В12:В24;«Іванов»;

І12:І24)

Логічна функція ЕСЛИ використовується при перевірці умов для значень і формул.

ЕСЛИ (лог_вираз; значення_якщо_істина; значення_якщо_хибність)Лог_вираз - це будь-яке значення або вираз, які набувають значення TRUE або FALSE. Наприклад, A10 = 100 - це логічний вираз; якщо значення у клітинці A10 дорівнює 100, то вираз приймає значення ІСТИНА. В іншому випадку - FALSE. Значення_якщо_істина - це значення, яке повертається, якщо лог_вираз ІСТИНА.

Значення_якщо_хибність - це значення Основні засоби роботи з функціями ЕСЛИ, СУММЕСЛИ, СЧЕТЕСЛИ в MS Excel і приклади їх використання., яке повертається, якщо лог_вираз БРЕХНЯ.

49. Програма “Пошук рішення” і її використання в таблицях Excel.

1.Пошук розв’язання – це частина комплексу команд, який іноді називають засобами аналізу «what-if». За допомогою засобу «Пошук розв’язання» можна знайти оптимальне значення (максимальне або мінімальне) формули, яку розташовано в одній клітинці (її називають цільовою) , що обмежує значення формул в інших клітинках аркуша. «Пошук розв’язання» працює із групою клітинок (називаються клітинками змінних рішення або просто змінними клітинками), які пов’язані з формулами в цільових клітинках і клітинках обмежень. Засіб регулює значення в умовних клітинках відповідно до меж у клітинках обмежень і виводить потрібний Основні засоби роботи з функціями ЕСЛИ, СУММЕСЛИ, СЧЕТЕСЛИ в MS Excel і приклади їх використання. результат у цільовій клітинці. На вкладці Дані у групі Аналіз клацніть елемент Пошук розв'язання.Якщо команда Пошук розв’язання у групі Аналіз недоступна, потрібно завантажити надбудову «Пошук розв’язання». У полі Задати цільову клітинку введіть посилання на клітинку або ім’я цільової клітинки. Цільова клітинка має містити формулу.Можна виконати одну з таких дій: Якщо потрібно встановити найбільше значення цільової клітинки, клацніть Макс.,,Якщо потрібно встановите найменше значення цільової клітинки, клацніть Мін. Якщо потрібно, щоб цільова клітинка мала певне значення, клацніть Значення та введіть потрібне значення в полі. У полі За зміненням змінних клітинок введіть ім’я або Основні засоби роботи з функціями ЕСЛИ, СУММЕСЛИ, СЧЕТЕСЛИ в MS Excel і приклади їх використання. посилання для кожного діапазону змінних клітинок. Несуміжні посилання слід виділити комами. Змінні клітинки мають бути безпосередньо або опосередковано пов’язані з цільовою клітинкою. Ви можете задати не більше 200 змінних клітинок. У полі Підлягає обмеженням введіть потрібні обмеження, виконавши такі дії. У діалоговому вікні Параметри пошуку розв’язання натисніть кнопку Додати.У полі Посилання на клітинку введіть посилання на клітинку або ім’я діапазону клітинок, для якого потрібно обмежити значення.виберіть потрібне відношення ( <=, =, >=, ціл (int), двійк (bin) або різн (dif) ) між клітинкою, на яке здійснюється посилання, і обмеженням. Якщо вибрано ціл (int), у полі Обмеження відобразиться значення ціле. Якщо вибрано двійк Основні засоби роботи з функціями ЕСЛИ, СУММЕСЛИ, СЧЕТЕСЛИ в MS Excel і приклади їх використання. (bin), у полі Обмеження відобразиться напис двійкове. Якщо вибрано різн (dif), у полі Обмеження відобразиться значення усі різні.
documentbchyfqv.html
documentbchynbd.html
documentbchyull.html
documentbchzbvt.html
documentbchzjgb.html
Документ Основні засоби роботи з функціями ЕСЛИ, СУММЕСЛИ, СЧЕТЕСЛИ в MS Excel і приклади їх використання.